Sorry! No Flash Available. Please install the Latest Flash Plugin!

Beth yw'r Cyngor Llyfrau?

Corff sy'n ganolbwynt i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ac i fyd llyfrau a darllen.

Beth yw'r Cyngor Llyfrau?

Mae'r Cyngor Llyfrau'n gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n ganolbwynt i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae'n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae hefyd yn dosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Mae'n ymwneud llawer â hybu darllen a llythrennedd.

Gwasanaethau

Mae llawer o waith y Cyngor Llyfrau'n ymwneud â darparu gwasanaethau sylfaenol i'r fasnach gyhoeddi. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r adran berthnasol neu anfonwch i'r cyfeiriad isod.

Grantiau

Mae'r Cyngor Llyfrau'n cynnig grantiau tuag at gyhoeddi ystod eang o lyfrau a chylchgronau, i oedolion a phlant, yn cynnwys deunydd hamdden a theitlau llenyddol.

Hyrwyddo

Cliciwch isod i gael gwybodaeth am ymgyrchoedd hybu darllen a hyrwyddo llyfrau ac i ddod o hyd i'n catalogau diweddaraf, gan gynnwys manylion am weithgareddau yn ymwneud â Diwrnod y Llyfr.

Cysylltu

Am gyngor pellach neu unrhyw wybodaeth anfonwch air at:

Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2JB
(01970) 624151

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein